Den bortkomne jenta og kyrkjeklokka

Den fyrste soga er frå 1760 – Hans Strøm og lyder slik: Omtrent midt i denne dal (Frølandsdalen) ligger en stor ur, eller samling av utbrustne fjellstykker, som kalles Klokkeuren. Årsaken er at man engang skal ha brakt en kirkeklokke dit, og ved dens lyd søkt å kalle tilbake en gjeterpike som var tatt inn i fjellet (bergtatt) av de underjordiske som bodde der. Det må ha skjedd i de katolske og mest overtroiske tider, da man tilla klokkelyd den […]