Salgsbetingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) fra www.bergteken.no til forbrukere.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.bergteken.no er bare tilgjengelig på norsk.
For å kunne handle på www.bergteken må du ha fylt 18 år.
Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven,
personopplysningsloven, e-handelsloven og Forskrift om kredittavtaler.

Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.
Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks e.l. Dersom du vil at vi skal sende eventuelle purringer, påkrav etc. til deg med e-post, sms eller tilsvarende elektroniske kommunikasjonsmetoder, må du uttrykkelig akseptere dette ved å krysse av i en avkrysningsboks eller lignende.

 

1. Parter
Selger er: Edith Flakk Nordang / Jon Arne Nordang  registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 969845563, telefon nummer: 47 99 27 94 43,
e-post adresse: post@bergteken.no  og blir i det følgende benevnt “vi” eller “oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.
2. Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg på den e-post adressen du har oppgitt. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Unntak kan forekomme, se pkt. 3.

3. Opplysninger gitt i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Utsolgte varer blir kansellert/kreditert fra ordren og ettersendes ikke seinere. Videre tas det forbehold om kansellering av ordrer beregnet for videresalg.

4. Priser
Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelle andre gebyrer. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landområder selges også med merverdiavgift.

Vi forbeholder oss også retten til å forandre priser på produkter som er i kampanjer o.l.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Bergteken.no sin side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 15 % av normal utsalgspris, kan Bergteken.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget

5. Fraktkostnader
Frakt: Til alle ordrer tilkommer frakt dersom ikke annet er spesifisert. Forsendelser til Svalbard får et ekstra frakttillegg ihht. Postens svalbardtillegg.
Fraktkostnader vedrørende retur/angrerett se pkt 12.
6. Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom Visa kort eller mastercard.

Kredittkort betalingen administreres av PayEx. Dette er et sikkert betalingssystem for mastercard og visa kort som krever Bank-ID. Bergteken.no har ikke tilgang til noen kredittkort opplysninger du oppgir. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir ikke belastet før varene er sendt fra oss.
Kjøpesummen kan også gjøres opp med PayPal, forhåndsbetaling eller kontant ved henting i Knutegarden-Norangdal.

Hvis reservasjon ikke kan foretas, blir ikke din bestilling registrert. Dersom du ikke får bekreftelse på at betalingen er gjennomført, sjekk at du har tastet inn riktig kortnummer og at dette er gyldig, riktig utløpsdato og at det er dekning på kortet.
Bestillingen blir kun registrert når du får bekreftelse på at betalingen er gjennomført.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med Forsinkelsesrenteloven (lov om renter ved forsinket betaling med mer) Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet to ganger årlig.
Dersom noen av de bestilte varene skulle være utsolgt, vil ikke dette bli restnotert, men vi vil trekke fra prisen på disse fra på innbetalingen og de andre varene vil bli sendt. Dersom det er vesentlige varer i ordren som er utsolgt eller andre tilsvarende varer kan tilbys i stedet, vil kunden bli kontaktet på telefon/mail før varene blir sendt.

7. Levering/transport og forsinkelse
Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve erstatning eller heve avtalen.
Varene blir sendt med Posten. Vedrørende henting av pakken vil Posten kontakte deg på SMS eller e-post.
Det er kundens ansvar ved bestilling å kontrollere at oppgitte data er korrekte. Og det er kundens ansvar å følge med på oppgitte telefonnummer og epost for beskjed om henting av pakken (det varsles ikke nødvendigvis med lapp i posten) og hente pakken ut innen hentefristen.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.  Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Bergteken.no  sender ikke varer som postoppkrav.
8. Uavhentede pakker/pakker returnert av posten
Dersom varen ikke hentes hos transportør på utleveringsstedet og dermed returneres til oss, vil du bli belastet med faktiske fraktkostnader tur og retur pluss et gebyr pålydende kr 150,- til Bergteken.no  for behandling av saken.
Pakker som blir returnert av Posten fordi mottaker ikke har offisiell postadresse på oppgitte adresse, vil bli belastet med faktiske fraktkostnader tur og retur pluss et gebyr pålydende kr 150,- til Bergteken.no  for behandling av saken. Vær obs på at din offisielle postadresse som oftest er adressen du står oppført med i folkeregisteret. Dersom du har en midlertidig adresse, bruk eventuelt en C/O adresse.
9. Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du, så snart som mulig, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.
Vi tar forbehold om at produktenes farge kan avvike fra skjermbildet på din PC, da fargegjengivelsen varierer fra skjerm til skjerm.
10. Skadede varer
Dersom varene eller noen av varene er skadet når du mottar pakken, skal du henvende deg til postutleveringsstedet og fylle ut skadeskjema hos posten, levere skjemaet til posten og sende en kopi av skjemaet til oss med beskjed om hvilke produkter som er skadet og om du ønsker ny vare eller pengene tilbake. Husk å ta vare på original emballasje samt skadede varer inntil du har fylt ut postens skademeldingsskjema.

11 Dine rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Dette må skje innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen eller mangelen. Du har likevel alltid minst to måneders reklamasjonsfrist. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig, gjerne på  post@bergteken.no   Reklamasjonen skal beskrives så godt som mulig og dokumenteres, gjerne med bilde(r) vedlagt mail.
Ingen reklamasjonsvarer sendes i retur til oss før du har fått skriftlig godkjenning fra oss på at vi eventuelt ønsker reklamasjonsvaren sendt i retur til oss. Vi betaler kun returfrakt dersom returen av reklamasjonsvaren er godkjent av oss på forhånd.

12. Garanti
Våre garantier innebærer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkjøpsloven.
Reklamasjonsfristen er to år etter at du overtok varen, eller fem år dersom varen er ment å vare vesentlig mer enn to år. Se for øvrig pkt. 11.

13. Angrerett
Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre måneder.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Fraktutgifter for returforsendelse betales av deg. Vi har risikoen for transporten tilbake til oss, dersom du kan framvise kvittering for sendt pakke med postens sendingsnummer.

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt for varen, inkludert eventuelt fraktgebyr for forsendelsen fra oss til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel eller produktet er stilt til rådighet for oss.

Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Som du også finner i linken under.

Angreretten gjelder ikke  når forseglingen på produktet er brutt.

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven §11 og §13,
og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet med faktiske frakt kostnader tur retur og et gebyr pålydende kr 150,- til Bergteken.no for behandling av saken.
Link til angrerettloven: http://www.lovdata.no/all/hl-20001221-105.html

14. Personopplysninger
Vi behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I de tilfeller hvor vi også behandler personopplysninger til andre formål, for eksempel for å sende deg informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når du har samtykket til det. Før du samtykker skal du være informert om hva opplysningene skal brukes til og av hvem. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er under 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når: du har samtykket i utleveringen, eller når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller i lovbestemte tilfelle. Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på mail.

15. Salgspant
“Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.”

16. Tvister
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

 

Edith Flakk Nordang. 2012
post@bergteken.no